OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP REKLAMNOG PROSTORA U ARSENALSKOJ ULICI

 In Obavještenja
 1. Izdaje se u zakup slobodan reklamni prostor u obliku panoa, na lakim konstrukcijama ograde:
 • Na povjerenom javnom parkiralištu u Arsenalskoj ulici u Tivtu
 • Reklamni panoi su numerisani i daju se u zakup na period 6 ili 12 mjeseci
 1. Prostor se daje u viđenom i zatečenom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju
 2. Panoi se izdaju po početnoj cijeni od 35.00 eura, plus pdv (s tim da se panoi koji se nalaze u neposrednoj blizini parking rampe izdaju po početnoj cijeni od 45.00 eura plus pdv)
 3. Kriterijum za najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena po panou i broj zakupljenih reklamnih panoa
 4. Izabrani Zakupac će zakupninu iz dostavljene pismene ponude, zajedno sa pripadajućim porezom, plaćati na mjesečnom nivou, do 10. u mjesecu
 5. Ponuda mora da sadrži sljedeća dokumenta:
 • Izvod iz CRPS-a
 • Visinu ponuđene mjesečne cijene zakupa za reklamni pano, redni broj panoa za čiji je zakup ponuđač zainteresovan, ovjerenu i potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača
 • Izjavu da prihvata uslove iz oglasa
 • Uslovi zakupa će se regulisati Ugovorom
 • Izgled i sadržina panoa treba da budu primjerenog sadržaja

Oglas je otvoren 5 dana od dana objavljivanja.

Zatvorene ponude dostaviti isključivo u pismenoj formi na adresu:

DOO “Parking servis” Tivat, Bonići 1, 85320 Tivat

Sa naznakom na koverti “PONUDA ( za reklamni prostor na parkingu u Arsenalskoj ulici Tivat – NE OTVARATI)”.

Telefon za informacije: 068 801 645

Email: [email protected]

Recent Posts