OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE PARKINGA U ULICI II DALMATINSKE BRIGADE I ISPRED PC “RAČICA”

 In Obavještenja

Obavještavamo vas da će DOO “KOMUNALNO” Tivat u srijedu, 21.02.2024. godine pristupiti aktivnostima na uklanjanju i orezivanju visokih stabala na lokaciji parking prostora u periodu od 08:00h – 14:00h u ulici II Dalmatinske brigade (desna strana), kao i ispred PC “Račica”, a sve prema priloženoj skici.

Molimo sve naše korisnike parking prostora i građane da svoje automobile izmjeste na neka druga parking mjesta i oslobode gore navedeni parking prostor i da na taj način daju svoj doprinos i pomognu zaposlenima pomenutog preduzeća da nesmetano završe svoje aktivnosti, a da komunalna policija na propisan način može da obezbijedi mjesto za započinjanje navedenih aktivnosti.

Unaprijed zahvalni na saradnji,

Rukovodstvo Parking servisa Tivat

Recent Posts