Parking servis Tivat čestita Dan opštine uz napomenu da se u nedjelju 21.11.2021. god neće vršiti naplata parkiranja na svim povjerenim parkiralištima.

Raspored radnih vremena po posebnim parkiralištima:

U ulici Arsenalskoj
Ponedeljak do nedelja: 08:00 – 00:00
——————————
U ulici Đačkoj
Ponedeljak do četvrtak: 06:30 – 22:00
Petak i subota: 08:00 – 23:00
Nedelja: 11:00 – 19:00
——————————
U ulici Ribarski put
Ponedeljak do nedelja: 07:00 – 22:00
——————————
Na Aerodromu Tivat
Ponedeljak do nedelja: 07:00 – 17:00
(Preuzimanje vozila sa parkinga se vrši isključivo u toku naznačenog radnog vremena)

 

Working hours:

Arsenalska street
Every day : 08:00 – 00:00
——————————
Đačka street
Monday to Thursday: 06:30 – 22:00
Friday and Saturday: 08:00 – 23:00
Sunday: 11:00 – 19:00
——————————
Ribarski put street
Every day: 07:00 – 22:00
——————————
Airport Tivat
Every day: 07:00 – 17:00
(Picking up the vehicle from the parking lot is done exclusively during the specified working hours)

parking-tivat

 Novi žiro račun za plaćanje uličnog parkiranja je 530-29970-22.

PARKING SERVISU TIVAT ZA 2021. GODINU DODIJELJENA BONITETNA OCJENA A+

Odlukom broj 01-439 od 18.08.2021. godine poništen je postupak za popunu radnog mjesta izvršni direktor u DOO “Parking servis”-u Tivat, zbog tehničke neusklađenosti dokumentacije vezane za javni konkurs.

„PAUK“ NA TIVATSKIM ULICAMA

 

Poslovna orijentacija DOO Parking servis Tivat, temelji se na pružanju što kvalitetnijih i učinkovitijih usluga svojim klijentima putem kontinuiranog pronalaženja kvalitetnih rješenja za olakšano funkcionisanje saobraćaja u Tivtu.

Kako bi uspješno riješili problem nepropisno parkiranih vozila na gradskim ulicama koja remete normalno funkcionisanje saobraćaja u gradu, zaposleni u DOO Parking servis Tivat, profesionalno i bez izuzetka obavljaju svoje radne zadatke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parking u Arsenalskoj ulici, lokacija na kojoj se mogu preuzeti vozila 

 

DOO PARKING SERVIS TIVAT

_______________________________________________________

 

DOO PARKING SERVIS TIVAT JE ZAPOČEO IZDAVANJE DNEVNE KARTE  

 

Korisniku koji je parkirao vozilo, kontrolor izdaje dnevnu kartu za parkiranje i uputstvo za plaćanje dnevne karte za parkiranje.

Ako kontrolor nije u mogućnosti da izda dnevnu kartu za parkiranje korisniku javnog parkirališta, istu zajedno sa uputstvom pričvršćuje na prednje vjetrobransko staklo vozila.Dostavljanje dnevne karte za parkiranje na ovaj način smatra se urednim, a kasnije oštećenje ili uništenje dnevne karte za parkiranje nema uticaja na valjanost dostavljanja i ne odlaže plaćanje dnevne karte za parkiranje.

Smatra se da je korisnik javnog parkirališta postupio po dnevnoj karti za parkiranje, ako je platio kartu u roku od osam dana od dana izdavanja na način naznačen u uputstvu za plaćanje dnevne karte za parkiranje.

Ako korisnik javnog parkirališta ne plati dnevnu kartu za parkiranje u roku od 8 dana, vršilac komunalne djelatnosti će pokrenuti postupak naplate u skladu sa zakonom.

Vršilac komunalne djelatnosti je ovlašćen da radi naplate dospjelih potraživanja zadrži parkirano vozilo:

– ako se prilikom izdavanja dnevne karte za parkiranje od strane vršioca komunalne djelatnosti utvrdi da postoje dospjela potraživanja prema korisniku javnog parkirališta po osnovu najmanje tri dnevne karte za parkiranje;

– ako nije moguće identifikovati vozača odnosno vlasnika vozila preko evidencije nadležnog organa državne uprave, odnosno nije moguće pokrenuti postupak prinudnog ostvarivanja potraživanja.

Kontrolor može privremeno blokirati vozilo postavljanjem na točku posebnog uređaja za blokiranje točkova.

Privremeno blokiranje vozila može potrajati do izmirenja nastale obaveze, od strane vozača, odnosno vlasnika vozila.

Prilikom postavljanja uređaja kojim se sprječava odvoženje vozila, kontrolor će na staklu vozačevih vrata postaviti obavještenje da je vozilo privremeno blokirano sa uputstvom šta vozač treba da učini kako bi se izvršilo skidanje uređaja.

Korisnik je prije deblokiranja vozila obavezan da plati dnevnu kartu za parkiranje, troškove postavljanja i uklanjanja uređaja za blokiranje .

O preduzetim radnjama kontrolor sačinjava fotografije sa sve četiri strane vozila na kojima se vidi registarska oznaka i spoljni djelovi vozila, kao dokaz o stanju vozila.

Kada vozač odnosno vlasnik vozila izmiri sva dospjela potraživanja odnosno troškove postavljanja i skidanja uređaja kojim se sprječava odvoženje vozila i vršiocu komunalne djelatnosti dostavi dokaz o izvršenom plaćanju, vršilac komunalne djelatnosti će omogućiti preuzimanje vozila.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPUTSTVO

ZA PLAĆANJE DNEVNE KARTE 

_______________________________________________________

 

 

„PAUK“ NA TIVATSKIM ULICAMA

 

Kako bi uspješno riješili problem nepropisno parkiranih vozila na gradskim ulicama, zaposleni u DOO Parking servis Tivat, profesionalno i bez izuzetka obavljaju svoje radne zadatke .

 

 

 

DOO Parking servis Tivat

 

 

DONACIJA PARKING SERVISA TIVAT

 

Uvažavajući preporuke Nacionalnog koordinacionog tima za borbu protiv zaraznih bolesti, DOO PARKING SERVIS Tivat,  je u prethodnom periodu preduzeo niz preventivnih mjera, a sve u cilju suzbijanja i sprečavanja prenošenja COVID-a 19.

DOO Parking servis Tivat uplatiće iznos od 2 500 eura, a izvršni direktor Slaviša Ognjanović doniraće 50 % svoje zarade , Nacionalnom koordinacionom timu u svrhu borbe protiv COVID-a 19.

 

 

OO Crvenom krstu Tivat ovo preduzeće uplatiće 1000 eura za nabavku namirnica najugroženijima građanima Tivta.

Predsjednik Odbora direktora kao I članovi odbora odreći će se nadoknade za mart, a pojedini zaposleni će takođe uplatiti dio zarade NKT-u.

Takođe, građanima će biti omogućeno odloženo plaćanje računa za 60 dana.

To je naš mali doprinos u ovoj situaciji, a sve uz poruku Ostanite doma, zaključuju u saopštenju.

 

 

 

 

TRAFIK LOGATE APLIKACIJA

 

Parking servis Tivat obavještava da je u upotrebi  aplikacija TRAFIK LOGATE, za mobilne telefone, kojom se na veoma jednostavan način  može unijeti registracija vozila  za plaćanje parkinga na uličnom parkiranju u Tivtu, ali i u  više gradova u Crnoj Gori. Takođe, moguće je pronaći slobodno parking mjesto, kupiti kartu, primiti obavještenje i slično.

Na ovaj način se ubrzava i pojednostavljuje slanje SMS karata prilikom plaćanja uličnog parkiranja u našem gradu.

 

BRZA I PROFESIONALNA REKACIJA ZAPOSLENIH U

PARKING SERVISU TIVAT

 

Brzom reakcijom zaposlenih u Parking servisu Tivat, požar koji je zahvatio jedno vozilo na parkingu u Arsenalskoj ulici, je lokalizovan a veća šteta i širenje požara na ostala vozila je spriječeno.

Važno je naglasiti da su zaposleni u doo Parking servis Tivat prošli obuku u Službi zaštite i spašavanja Tivat.

Zaposleni koji su svojom profesionalnošću i odgovornom pristupu spriječili veću havariju biće adekvatno nagrađeni.

 

DOO PARKING SERVIS TIVAT

 

 

 

Parking servis Tivat učestvovao na Novogodišnjem humanitarnom bazaru

 OBAVJEŠTENJE

Podizanje nepropisno parkiranih vozila na platformu ,,PAUK,,a je 30.00e

( ukoliko se lice kome je podignuto vozilo pojavi na licu mjesta )

Premještanje nepropisno parkiranog vozila je 60.00e

Dan ležarine na našem parkingu je 5.00e

Nepropisno parkirana vozila se mogu preuzeti na nekom od naših parkirališta  (Arsenalska ulica,Đačka i Aerodrom Tivat).

 Više informacija na telefon 068801645.

 

 

Объявление.
Погрузка неправильно припаркованных машин на платформу “паук” – 30 евро. (при появлении владельца транспортного средства).
Эвакуация неправильно припаркованных машин – 60 евро.
Хранение автомобиля на нашей стоянке – 5 евро в день.
Неправильно припаркованные транспортные средства можно забрать с одной из наших автостоянок

( Арсеналска улица, Дачка и аэропорт Тиват).
Подробную информацию можно получить по телефону 067801645.

 

NOTICE

The lifting of irregularly parked vehicles costs 30.00 e

(if the owner of the car appears on the spot)

Moving an irregularly parked vehicle costs 60.00 e

The day of lying in our parking costs 5.00 e

Irregularly parked vehicles can be picked up at : Arsenal Street, Street Djacka and Tivat Airport.

For more information call 068801645.

 

NA TESLIN ROĐENDAN TIVAT DOBIO PRVU STANICU ZA PUNJENJE ELEKTRIČNIH VOZILA

 

Simboličnim skidanjem zelene vrpce direktor DOO Parking servis Tivat,  Slaviša Ognjanović pustio je u rad prvu stanicu za punjenje vozila nove generacije – električnih automobila u vlasništvu DOO Parking servis Tivat.

Punionica na parkingu u Arsenalskoj ulici je javna, a ugradio ju je Hrvatski telekom u saradnji sa Crnogorskim telekomom.

Otvaranjem je simbolično obilježen datum rođenja Nikole Tesle.

“Od danas svi korisnici električnih vozila u Evropi su putem mobilne aplikacije Plugsarfing (a uskoro i sa ostalih mobilnih aplikacija), upoznati da na javnom parkingu u Tivtu mogu napuniti svoje vozilo. Ovo je javna punionica i svako ko dođe može besplatno tokom probnog perioda da napuni svoje motorno vozilo“, saopštio je Ognjanović.

Punionica ima dva priključka za punjenje pa može odjednom puniti dva vozila a aktivira se preko elektronske kartice koju korisnici mogu preuzeti na naplatnoj rampi parkinga.

“Punjenje obično traje oko jedan sat. Za jedan sat napuni se oko 20 kilovata, što je zavisno od motornog vozila, dovoljno da se pređe između 300 i 350 kilometara. Električna punionica je nastala iz više razloga a dva su najbitnija – da se podigne nivo i obim usluga koje pruža Parking servis i da se turistička ponuda grada Tivta poboljša i učini kvalitetnijom. Znamo da u svijetu ima preko 5 miliona električnih vozila, da ih je u Evropi oko milion“, rekao je Ognjanović, dodajući da je korišćenje punionice jednostavno.

Prva punionica je pilot projekat i na osnovu njega će biti procijenjena opravdanost daljeg razvoja ovog sistema, ali je izvjesno da će još jedna stanica biti instalirana na aerodromu Tivat.

Sve vrste električnih vozila, bez obzira na model, mogu puniti baterije.

U pripremu terena, nabavku punionice i instaliranje, Parking DOO je investirao više od sedam hiljada eura.

DOO PARKING SERVIS TIVAT

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE KOJIMA ISTIČE RJEŠENJE O IZDAVANJU POVLAŠĆENE PARKING KARTE

 

POŠTOVANI,

UKOLIKO ŽELITE DA NASTAVITE SA KORIŠĆENJEM POVLAŠĆENE PARKING KARTE POTREBNO JE DA DOSTAVITE:

– ZAHTJEV I POTREBNU DOKUMENTACIJU.

 

SVE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI U NAŠIM PROSTORIJAMA RADNIM DANIMA od 07:00 do 12:00 h, NA BROJEVE TELEFONA 032 780 190 I 068 801 645 I NA NAŠEM SAJTU parkingservistivat.me

 

USPJEŠNO POSLOVANJE DOO PARKING SERVIS TIVAT

Preduzeće Parking servis Tivat čiji je osnivač i jedini vlasnik opština, lani je zaradilo 222.300 eura, piše portal Boka news.

 Uz zaradu od 89.507 eura iz osam mjeseci 2017. godine kada je PST počeo sa radom, ova firma je za manje do dvije godine svom opsnivaču prihodovala ukupno 311.871 euro.

Po odluci odbornika na jučerašnjoj sjednici lokalnog parlamenta, od te sume ukupno će 120.00 eura biti usmjereno je za nabavku novog specijalnog vozila „pauk“ za odnošenje nepravilno parkiranih automobila, dok će ostatak dobiti od 191.871 euro biti uplaćen u budžet Opštine.

PST je lani uz naplatu korišćenja ukupno pet tzv. posebnih parlirališta u užem centru grada i na aerodromu Tivat, počeo i naplatu korišćenja i skoro 380 parking mjesta duž ulica i u dvorištima zgrada u užem gradskom jezgru, pa su ukupni ostvareni prihodi te firme značajno porasli i iznosili su 531.712 eura.

Firma zapošljava 19 radnika a nakon njihovog često iskazivanog javnog nezadovoljstva niskim zaradama, nedavno je u PST potpisan novi kolektivni ugovor pa su plate zaposlenih značajno uvećane i dovedene na nivo prosjeka u ostalim preduzećima u vlasništvu opštine.

Kao najbolji resurs PST-a lani se pokazao posebno parliralište u Arsenalskoj ulici, u blizini gradske rive Pine i Porto Montenegra gdje ima 183 parking mjesta za automobile i četiri za autobuse, a koje je ukupno prihodovalo 222.423 eura.

Dva parkirališta na Aerodromu zajedno su lani zaradila 178.365 eura, dok je od naplate uličnog parkiranja zarađeno 69.302 eura, računajući i prodate tzv.povlašćene parking karte za crvenu i žutu gradsku parking zonu.

         

 

 

 

 

Parking servis Tivat pruža usluge  na parkingu kod Aerodroma Tivat  24h.

INFORMACIJE O TIVTU

Tivat se nalazi u centralnom dijelu Bokokotorskog zaliva, na jugozapadnim padinama brda Vrmac (765m). Nasuprot se proteže tivatski zaliv koji ujedno predstavlja i najveći od četiri zaliva u Boki Kotorskoj. Tivatski zaliv s Krtoljskim arhipaelagom osvaja svakog posjetioca.
Tivat zahvata površinu od 46 km2, od kojih oko 5 km2 izlazi na otvoreno more. Prema popisu iz 2011. godine Tivat broji oko 14 000 stanovnika. Nalazi se na 42°26´ sjeverne geografske širine i 18º42´ istočne geografske dužine.

Duž obale Tivta nižu se male atraktivne lučice, uvale i brojne plaže. Dužina obale od Veriga do Krašića iznosi oko 30 000 m2.

Tivat ima tipično mediteransku klimu, sa blagim ali kišovitim zimama i vedrim i toplim ljetima. Za Tivat se može reći da ima karakterističnu klimu, što prouzrokuje reljefna nehomogenost, te se na ovako malom prostoru osjećaju lokalne klimatske razlike. Srednja godišnja temperatura vazduha je 15° C. Ovo je najsunčaniji grad Boke Kotorske sa 2446,2 sunčanih sati u toku godine. Najčešći vjetrovi su bura (sjeveroistočni vjetar) u zimskom periodu, i maestral (sjeverozapadni vjetar) u ljetnim mjesecima. Jugo, topao vjetar koji donosi dosta kiše, je čest u jesenjem i zimskom periodu.
Padavine su u Tivtu isključivo u vidu kiše, dok su ostali oblici padavina ovdje veoma rijetka pojava. Srednja godišnja količina padavina iznosi 1.755 mm. Padavine su najkarakterističnije za hladno doba godine. Ovakvi klimatski uslovi su omogućili da Tivat bude pogodan kako za ljetnji tako i za zimski turizam.